Opleidingen en vacatures

Sinds de jaren 70 waren er al verschillende Nederlandse bootliedenbedrijven opleidingsgericht bezig met als doelstelling dat toen elke bootman het binnenvaartdiploma moest behalen onder toezicht van de Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart.(KOF)

In 1989 vond er overleg plaats tussen de Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart, Scheepvaartvereniging Noord, Nederlandse Bootlieden Vereniging (een samenwerkingsverband tussen de erkende bootliedenbedrijven in alle Nederlandse zeehavens van enige omvang) en het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen. Hieruit ontstond een nieuwe ministerieel erkende opleiding voor de bootman (het vakdiploma ‘bootman’) en wordt sinds 1992 onderwezen door het Scheepvaart & Transport College(STC) te Rotterdam.