Opleidingen algemeen

De opleiding in de 21e eeuw. In 2003 werd er een start gemaakt om de opleiding bootman aan te passen naar de eisen van deze tijd. Na een langdurig proces werd de opleiding, in 2007, opgewaardeerd van een niveau 2 naar een MBO niveau 3 opleiding waar vooral het competentie gericht onderwijs centraal staat. CREBOnummer: 93030

Wat leert en doet een bootman om binnen het havengebied te kunnen functioneren. Het havengebied is een internationaal logistiek centrum, waar grootschalige op- en overslag van goederen hand in hand gaan met de industriële verwerking ervan. De haven staat voor: imposante schepen, bergen ijzererts en kolen, terminals vol containers en de enorme installaties van de industrie. Het is een dynamisch werkveld waar de tijd nooit stilstaat.

Binnen dit werkveld leert de leerling bootman om te gaan met het positioneren, meren, ontmeren en verhalen van (zee)schepen/werkvaartuigen aan kade, boei, dukdalf, paal, glooiing, langszij van (zee)schepen en in sluizen. Hij vervoert binnen het werkgebied mensen, goederen en drijvende objecten.

De bootman werkt aan boord van (zee)schepen/werkvaartuigen. Hij assisteert bij de behandeling van calamiteiten. De bootman vervult dus een spilfunctie in de haven en/of sluis. Dat een bootman veilig en efficiënt werkt is van groot belang: het gaat tenslotte om kostbare schepen, ladingen en mensen. Hij werkt in de uitvoering van zijn werkzaamheden veel samen met andere nautische dienstverleners, zoals de havenautoriteit, loods, kapitein, stuurman, sluiswacht en sleepdienst. Gedurende de 3 jarige opleiding tot bootman wordt er ook ruim aandacht besteed aan de veiligheid en onderlinge communicatie.

In de praktijk wordt de leerling bootman begeleid door een ervaren bootman die instructies geeft over de uitvoering van de werkzaamheden en helpt wanneer dat nodig is.