Opleidingseisen

De eisen voor toelating tot de Opleiding bootman gesteld door de Nederlandse Bootlieden Vereniging:

  • Leeftijd van 18 tot en met 22 jaar met als peildatum 1 september in het startjaar.
  • Leerlingen van HAVO en het VWO die minimaal beschikken over een bewijs van overgang van de derde naar de vierde klas (mits de leeftijdsgrens niet overschreden is)
  • Kandidaten met het diploma VMBO theoretische leerweg en kandidaten met het diploma VMBO gemengde leerweg.
  • Kandidaten met een VMBO-diploma kaderberoepsgerichte leerweg in de sector techniek.
  • Kandidaten met een VMBO-diploma kaderberoepsgerichte leerweg in een andere sector dan techniek, mits aangevuld met het diploma ‘matroos binnenvaart’ dat behaald is in de BBL- of BOL-variant.