Opleidingstraject

De leerling bootman gaat voor het theoretische deel van de opleiding één dag in de week naar het Scheepvaart & Transport College (STC) te Rotterdam. Er wordt onder andere onderwezen in de vakken reglementen (incl. marifoon), kennis vaarwater, kennis schip, veiligheid- en reddingsmiddelen, motortechniek, elektrotechniek, Radar varen, EHBO, ADNR, VCA, Nederlands en nautisch Engels. Ook een training in persoonlijke veiligheid is een onderdeel van de opleiding. De andere dagen werkt de groep onder begeleiding van een praktijkopleider in de Amsterdamse haven. Het varen met een vastmaakvlet wordt hier zodanig onderwezen dat de leerling op een veilige en juiste manier in staat is zeeschepen af te meren.

Na drie jaar praktijk moet de praktijkkennis voldoende ontwikkeld zijn en volgt er een praktijkexamen. Wanneer dit met goed gevolg wordt afgelegd en ook de theorie-examens goed zijn afgesloten verkrijgt de leerling het Bootmandiploma.

In het vierde jaar moet de leerling laten zien dat hij alle facetten van het bootman vak goed beheerst. Na dit vierde jaar en indien hij voldoende vaaruren heeft gemaakt verkrijgt hij het groot vaarbewijs en is de opleiding afgesloten.

Voordat een leerling zich “bootman” mag noemen is er dus een intensieve training, keuring, opleiding, betrouwbaarheids- en bekwaamheidstest aan voorafgegaan, en wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid in de Amsterdamse haven.