Het meren van schepen

Het afmeren (vastmaken) van zeeschepen is al meer dan 80 jaar onze hoofdtaak dit is niet even simpel een tros om een bolder gooien, het betreft hier vaak een weldoordachte handeling die zonder enig inzicht en vakkennis levensgevaarlijk kan zijn.

Een schip wat niet goed word afgemeerd kan een bedreiging vormen voor de haven en zijn directe omgeving.

Het aan en afmeren van zeeschepen gebeurt niet alleen langs goed bereikbare kades waar wij onder andere met een (winch)auto of met een van onze speciaal ontworpen snelle en wendbare motorvletten kunnen komen, maar ook op boeien of (olie)steigers.